Badatz Kosher
Badatz Kosher е много специален VIP сертификат. Това е особено предпочитано от някои религиозни групи, живеещи в Израел. Повечето от благочестивите евреи използват продуктите на Badatz Kosher за религиозни празници.

Badatz Нашият експертен екип ще прегледа заявката ви в съответствие с искането ви за сертификат. Ще получите необходимата информация и документация, както и подробна информация за процеса на сертифициране.

За да започне прилагането на Badatz Kocher, експертна група, назначена от нашата компания, посещава вашата компания. Нашият екип от експерти изготвя доклади за изготвянето на политики и планове за оценка на обекта като Badatz Kosher. В резултат на доклада се определя и изпраща пътна карта за процеса.

Сертификатът Badatz не се издава ежегодно като други коchерни сертификати, той се издава само за кратък период от време или на много база. Продуктите на Badatz, които произвеждате под надзора и надзора на експертния екип, който ще бъде възложен от нас, могат да бъдат маркирани с нашия специален печат и ние можем да ви осигурим спокойствие за вашите клиенти.