Talep etmiş olduğunuz Kaşer Sertifikası’nın ardında Haham Shereshecsky’nin sürekli denetimi; Ramot’taki Kehillas Shaarei Tebunah Rav’ı Hagaon Harav Yisrael Goelman’ın tüm kashrus alanları ile ilgili engin Yahud, din hukuku bilgisi ve Hagaon Harav Mer Levinger’in shechitah (Yahudi hayvan kesme şekli) ve koşer balık ve kümes hayvanları ile ilgili uluslararası deneyimi bulunmaktadır.

Kashrut açısından karmaşık olan ürünler ile ilgili olarak, Badatz Maor Hakashrut üretim sürecine nezaret etmek ve süreci dikkatle denetlemek amacıyla belgeli bir kıdemli temsilcisini sahaya gönderir. Tesisin kapsamlı ve dikkatli denetimini gerçekleştirdikten ve Kaşer statüsünü onayladıktan sonra, Vaad Hakashrut tüm şirket ürünlerini kapsayan genel bir Koşer Sertifikası tanzim edecektir. Kompleks ürünler için ayrı bir Koşer Sertifikası gerektirebilir.

Şeffaflık ve İşbirliği

Üzümsan A.Ş olarak, Koşere uygun hale getirme ve denetleme sürecini tüm taraflar açısından mümkün olduğunca düzgün ve arzu edilir şekilde yürütmek amacıyla müşterilerimiz ile tam işbirliği ve şeffaflık içerisinde çalışmaktayız. Sürekli düzenlemeyi koordine etmenin gereksiz veya olanaksız olduğu durumlarda, şirketin ürünlerindeki her türlü değişikliği ya da ortaya çıkan koşer krizini mümkün olduğunca çabuk tarafımıza bildirmesini isteriz. Bir koşer probleminin ortaya çıkması halinde, Vaad Hakashrut tesisi koşere uygun hale getirmek ve yeniden kullanılabilir kılmak amacıyla tesise mümkün olduğunca çabuk bir mashgichim ekibi gönderecektir. Siz değerli müşterilerimiz; talep edilen standartları yakalamak için üretim ile ilgili oluşacak her türlü değişiklikleri önceden bize bildirmenizi, ve her zaman bizimle işbirliği yapmanızı rica ediyoruz.

Mashgichim ekibimiz tüm Kashrut gereksinimlerini en yüksek standartlarıyla sağlamak amacıyla sizinle çalışmaya istekli ve hazırdır. Tek istediğimiz tam işbirliğinde bulunmanız ve programa göre çalışma esnekliği göstermenizdir.